προγεννητικός έλεγχος

Ο προγεννητικός έλεγχος περιλαμβάνει όλες τις εξετάσεις που συνιστώνται στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και που αποσκοπούν στην έγκαιρη διάγνωση παθήσεων ή αναπτυξιακών ανωμαλιών στο έμβρυο. Ανάλογα με το τρίμηνο της εγκυμοσύνης, ο προγεννητικός έλεγχος συνίσταται σε διαφορετικές εξετάσεις.

οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται

στα διαγνωστικά εργαστήρια βιοπαθολογίας CityLab πραγματοποιούνται οι ειδικές εξετάσεις που αφορούν το διάστημα πριν την σύλληψη, του πρώτου, του δεύετρου και του τρίτου τριμήνου της εγκυμοσύνης.

διαδικασίες ποιότητας

Η εμπειρία του προσωπικού και η χρήση bar code, από τη στιγμή της λήψης βιολογικού υλικού από τον ασθενή μέχρι και την παράδοση του αποτελέσματος, εκμηδενίζει την πιθανότητα σφάλματος.