Εξετάσεις μοριακής βιολογίας και γενετικής

Το εργαστήριο, σε συνεργασία με κορυφαία κέντρα αναφοράς στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, πραγματοποιούνται το σύνολο σχεδόν των εξετάσεων μοριακής βιολογίας και κυτταρογενετικής. Κυτταρογενετική είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη των χρωμοσωμάτων και των γενετικών συνδρόμων που προκαλούνται από τις αριθμητικές ή/και δομικές χρωμοσωματικές ατυπίες.

οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται

Η μελέτη των χρωμοσωμάτων πραγματοποιείται αφενός με το σχηματισμό του κλασικού καρυοτύπου, για τον έλεγχο του αριθμού καθώς και της δομής αυτών και αφετέρου με τη διεξαγωγή του μοριακού καρυοτύπου.

διαδικασίες ποιότητας

Η εμπειρία του προσωπικού και η χρήση bar code, από τη στιγμή της λήψης βιολογικού υλικού από τον ασθενή μέχρι και την παράδοση του αποτελέσματος, εκμηδενίζει την πιθανότητα σφάλματος.