το αιματολογικό τμήμα

Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο και με μια σύνθεση συστημάτων ψηφιακής τεχνολογίας, διενεργούμε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται, προκειμένου οι εξεταζόμενοι να έχουν στα χέρια τους τα πιο έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα εξετάσεων σε πολύ σύντομο χρόνο. Στους αιματολγικούς αναλυτές XS1000i της SYSMEX σε συνδυασμό με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού για τη διαχείριση δεδομένων, οι εξετάσεις πραγματοποιούνται πιο σύντομα, με μεγαλύτερη αξιοπιστία και ασφάλεια.

οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται

στα διαγνωστικά εργαστήρια βιοπαθολογίας CityLab, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του εξοπλισμού τελευταίας γενιάς, προσφέρουν ολοκληρωμένη προσέγγιση στις κλινικές απαιτήσεις που αφορούν  την αιματολογία διενεργώντας το σύνολο των ανάλογων εξετάσεων.

διαδικασίες ποιότητας

Η εμπειρία του προσωπικού και η χρήση bar code, από τη στιγμή της λήψης βιολογικού υλικού από τον ασθενή μέχρι και την παράδοση του αποτελέσματος, εκμηδενίζει την πιθανότητα σφάλματος.